Till innehåll på sidan

Lokaler

Det finns två typer av lokaler för möten och undervisning inom KTH.
- De som går att boka via KTH:s centrala bokningssystem.
- De som går att boka via interna bokningssystem.

Foto: Farkost och flygs konferensrum Freja på Teknikringen 8.