Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Felanmälan av lokal

Akademiska hus (kontorslokaler)

Akademiska Hus

Endast vid akutsituation efter kontorstid behöver man kontakta Akademiska hus direkt.
Kontaktperson för felanmälan är annars vaktmästare Tommy Kosic

Obs, Matematikinstitutionens kontaktpersoner för felanmälan är i första hand Ann-Britt Isaksson Öhman  samt i andra hand Tommy Kosic  .

Felanmälan av allmänna lokaler och lärosalar

Anmälan till KTHs lokalservice

AlbaNova Universitetscentrum


service@albanova.se

Till AlbaNovas hemsida

SciLife Lab

Anmäl till SciLifes internservice. Vid akut kris kontakta

Mats: 08-524 814 98 eller
Richard: 08-524 801 74