Till innehåll på sidan

Tentamensadministration SCI skolan

Välkommen till tentamensadministrationen på SCI skolan.
Här samlar vi tentamensadministrationen för hållfasthetslära, farkost och flyg, mekanik, fysik, tillämpad fysik samt matematik. Denna sida riktar sig mot tentamensvakter samt institutionerna.

INFORMATION GÄLLANDE COVID-19

Inga salstentor ges under omtentaperioden i april, ordinarie tentaperiod P4 samt omtentaperiod i juni. Eventuellt behöver några examinationsdatum flyttas. Beslut om avsteg från principen om alternativ examinationsform och ändring av examinationsdatum tas av rektor i dialog med skolchef. Vid frågor om alternativa examinationsformer vad gäller funka-studenter, kontakta funka@kth.se.

Tentamensvakter: Klicka här!

Institutionerna: Klicka här!