Till innehåll på sidan

Salsinformation SCI

TentaAdmin SCI-Skolan har valt att inte längre publicera salsinformation av flera anledningar.

Vill man ta del av vilka salar en kurs har, hänvisar vi till schemat:

cloud.timeedit.net/kth/web/public01/