Till innehåll på sidan

Frågor och svar om campusflytten

Svar på några av de vanligaste frågorna kring flytten av KTH:s verksamhet mellan olika campus.

Frågor och svar för studenter finns på Studentwebben

Hur kommer man lösa lokalfrågan för alla anställda som måste flytta från både Södertälje och Kista till campus, inkluderat forskarmiljön?

Nu när beslutet är taget kan vi börja lägga detta pussel. KTH Campus har 3000 kvm yta outnyttjad just nu men vi vet också att förtätning måste göras för att alla ska få plats. Just nu arbetar ett antal grupper med detta

Och studenterna, hur ska alla de få plats?

Detta är en prioriterad fråga och vi ser över vårt lokalbestånd för att se hur vi på bästa sätt kan lösa detta. För tillfället är det oklart om vi hinner styra om så antagning kan göras till KTH Campus redan HT24 eller om det blir först HT25. Så snart vi vet mer om det kommer information att gå ut.

Man flyttar KTH Södertälje och KTH Kista under samma tid. Varför inte göra en flytt i taget istället?

Vi ska planera hur vi på bästa sätt kan genomföra flytten och det kan vara så att vi delar upp flytten i olika delar men det är för tidigt att säga något om detta nu innan planeringsarbetet är färdigt.

Hur har man tänkt resurssätta arbetet med ta fram planer för flytten och faktisk genomföra den?

Vi kommer att involvera personal och studenter i planeringen av flytten. Planering och genomförande görs inom ordinarie arbetstid och vissa delar kan vi få hjälp av VS-personal med. För genomförande av själva flytten måste det gå att ta hjälp av flyttföretag.

Vad händer med Electrums koppling till KTH?

Electrumlabbet kommer inte beröras av flytten utan ligger kvar. I anslutning till labbet finns ett antal kontor som vi fortsatt kan använda.

Hur kommer KTH kunna ha en bra närvaro i Järva?

I målbilden finns tankar kring olika sätt för KTH att synliggöras i Järva och då tänker vi hela KTH:s verksamhet, inte bara EECS.

Vem tar hand om antagning och mottagning av höstens studenter?

Det kommer gå till som vanligt och vara tydligt var studenterna kommer att studera.

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-04-15