Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anna Jerbrant om flytten av KTH Södertälje

Porträttbild på Anna Jerbrant
Foto: Anneli Nygårds
Publicerad 2024-02-22

Anna Jerbrant, vice skolchef på ITM-skolan, projektleder flytten av KTH Södertälje.

Vad är de mest konkreta planerna ni har tagit fram för Södertälje?

– Vi har formerat en projektgrupp med representanter både från institutionen, verksamhetsstödet, studenterna och ansvariga för de olika programmen. Tillsammans har vi formulerat en första version av projektplanen som kommer utvecklas tillsammans med bland annat skyddsombuden, så att vi sen kan börja implementeringen.

Vilka förändringar kan anställda förvänta sig redan under 2024?

– Till HT24 kommer de nyantagna studenterna på vårt civilingenjörsprogram i Industriell teknik och hållbarhet att ha undervisning enbart på KTH Campus. Det innebär att personal från IPU-institutionen kommer ha undervisning både på Valhallavägen och i Södertälje.

Kommer personal flyttas redan under 2024?

– Nej, ingen medarbetare kommer behöva byta arbetsort under 2024. Men eftersom nyantagna studenter på vårt civilingenjörsprogram i Industriell teknik och hållbarhet kommer att undervisas på KTH Campus från i höst så kommer fler medarbetare på institutionen för Produktionsutveckling ha möjlighet att utnyttja flexibla arbetsplatser både på KTH Campus och campus Södertälje för att underlätta deras pendlande.

Har ni identifierat några problemområden som kan vara särskilt svåra att hantera?

– Vi har påbörjat riskanalysen det är viktigt att den dels slutförs med så stor involvering som möjligt dels att vi utformar bra åtgärdsplaner. Några saker vi sett hittills:

Många av kurserna har frekventa inslag i undervisningen av personer från Scania och AstraZeneca, företag baserade i Södertälje. Det finns risk att en flytt av undervisningen till KTH Campus kommer att påverka detta på ett negativt sätt.

Tillgången till experimentella miljöer riskerar förändras om programmen i Södertälje flyttas till Valhallavägen. Risken är stor att mängden tillämpad undervisning minskar.

Studenterna uppskattar att Södertälje har många olika typer studieplatser, som grupprum, enskilda rum och öppna studieytor. Det finns alltid plats och det är lugnt. På KTH Campus riskerar dessa möjligheter försvinna eftersom studenterna här tycker att det redan nu är brist på studieplatser.

Hur kommer flytten av labbmiljöer genomföras?

– Först ska vi se över hur behovet av labb-miljöer på KTH Campus påverkas av de program som flyttas dit. Vilka labb behöver nyetableras? Vilka labbmiljöer som kan samorganiseras med etablerade labb? Sedan ska vi göra en första tidplan över när den fysiska omlokaliseringen kan och bör ske.

Hur har dialogen med anställda och studenter varit sedan beslutet togs i september i fjol?

– Dialogen har varit bra och omfattande, men det är en utmaning att kommunicera ett utvecklingsarbetes mål och syften med alla viktiga intressenter parallellt som de utvecklas och formuleras. Svårast har det varit att lyckas prata med alla studenter som är antagna till de program som berörs, och samtidigt kunna besvara alla olika frågor och funderingar de har.

Nu när flytten börjar bli mera konkret, hur kommer ni att arbeta vidare med involvering och engagemang?

 – Vi kommer fokusera på att stärka vår kommunikation ännu mer, både skriftligt och muntligt, till berörd personal och studenter.

Vilka delar av planeringen återstår?

– Vi arbetar vidare med nulägesanalysen, riskanalysen och intressentanalysen. Dessutom måste det tillsättas en delprojektledare som koordinerar förändringsbehoven på fastighetssidan.

Hur känns det att vara projektledare för ett av KTH:s största flyttprojekt?

– Ledning och styrning av projekt har alltid varit en källa till fascination för mig, och en betydande del av både min forskning och undervisning genom åren. Därför blir det extra spännande att nu få chansen att utforska och tillämpa alla de metoder jag har ägnat så mycket tid åt att både förstå och förmedla till andra.

Text: Jenni Hollbrink