Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Campusöversynen går in i nästa fas

Porträtt på man vid skrivbord.
Mikael Lindström, prorektor, leder arbetet med campusöversynen.
Publicerad 2023-06-19

Campusöversynen går in i nästa fas. Den sista maj lämnade skolan för industriell teknik och management och skolan för elektroteknik och datavetenskap in sina respektive SWOT-analyser där möjligheter och risker liksom fördelar och nackdelar med flytt från Campus Södertälje och Kista till KTH Campus analyserades.

– Även om ekonomin var startskottet för översynen av våra lokaler så handlar det lika mycket om en kvalitativ utveckling av KTH:s forskning och utbildning för framtiden, säger Mikael Lindström, prorektor, som leder arbetet med översynen.

Analyserna som genomförts i brett förankrade grupperingar har tittat på en rad olika aspekter alltifrån personal, forskning, infrastruktur till grundutbildning, arbetsmiljö, basår och verksamhetsstöd.

Vilka är de stora stötestenarna?

– När det gäller Södertälje visar fakta kring genomströmning, antalet sökande till utbildningarna där att en flytt skulle kunna gagna kvaliteten i form en samlad forskningsmiljö och studiemiljö på KTH Campus till exempel.

Personaltapp och påverkan på partnerskapen med Scania, AstraZeneca och samarbetet med Södertälje kommun är exempel på hot som påtalas i samband med en tänkt campusflytt i analysen.

– Våra samarbeten är ju alltid viktiga att vårda och vi har löpande möten med dem i denna fråga.

När det gäller en flytt från Kista till KTH Campus är några av alla de fördelar och nackdelar som arbetsgrupperna tittat närmare på bland annat hur studenter och anställda ska få plats vid en eventuell flytt och vad som ska hända med Electrumlaboratoriet.

– I dag finns många lokaler som står tomma på KTH Campus, men detta ska utredas mer exakt i nästa steg och Electrum är en viktig infrastruktur, men det kanske finns andra lösningar till exempel kring huvudmannaskapet.

Hur kommer personal och studenter påverkas?

– Vi har inte hela överblicken ännu, men att en sådan här förändring skapar oro är naturligt. Och ju längre ovissheten drar ut på tiden desto värre är det. Därför försöker vi jobba så fort som möjligt så att styrelsen ska kunna fatta beslut i slutet av året grundat på våra genomarbetade analyser. När det gäller studenterna så vet vi att de som antas nu till Södertälje och Kista kan få en alternativ studieort och det informerar vi om redan till höstens antagning.

Vilken tidshorisont utgår ni ifrån?

– De närmaste två, tre åren. Sedan finns det lokaler som vi har lite längre avtal med.

Arbetsgrupperna har också gett sin bild av vad som är nästa steg?

– Ja, nu ska vi fördjupa analyserna på vissa delar utifrån arbetsgruppernas förslag och allt ska sättas samman i en rapport som ska överlämnas till rektor sista september.

Mer om campusöversynen

Aktuell information om campusöversynen finns på intra.kth.se/styrning/campusoversyn . Tidplan för översynen, tidigare utredningar, aktuella SWOT-analyser, Q&A, samt intervjuer med skolcheferna för EECS och ITM. 

Text: Jill Klackenberg
Foto: Magnus Glans