Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Electrumlabbet utreds under våren

Electrumlabbet exterirör i Kista.
Electrumlaboratoriet i Kista.
Publicerad 2024-02-27

Nu ska Electrumlaboratoriets långsiktiga utveckling och huvudmannaskap genomlysas. Det är Chalmers tidigare rektor Stefan Bengtsson som fått uppdraget.

Bakgrunden är det beslut som universitetsstyrelsen fattade i november som bland annat innebär att KTH:s verksamhet i Södertälje och Kista flyttas. Electrumlaboratoriet var dock undantaget och skulle utredas separat enligt styrelsens beslut.

–I samband med campusflyttarna är det viktigt att titta på hur den nationella infrastrukturen i Kista ska utvecklas vidare. Inte minst med tanke på att halvledarproduktion blir allt viktigare framåt, säger Anders Söderholm, rektor för KTH.

Man i kostym och slips.
Stefan Bengtsson, tidigare rektor på Chalmers ska utreda Electrumlabbets framtid. (Foto: Jan-Olof Yxell)

I enlighet med ett rektorsbeslut har Stefan Bengtsson, professor i fasta tillståndets elektronik, fått i uppdrag att:

  • Kartlägga användningen av forskningsinfrastrukturen
  • Beskriva anläggningens ekonomiska förutsättningar
  • Inventera statusen på anläggningen
  • Utreda förutsättningar för olika huvudmannaskap
  • Belysa för- och nackdelar med olika alternativ för labbets framtida utveckling.

– Stefan Bengtsson är väl bekant med den vetenskapliga miljön och ämnet och som tidigare akademisk ledare har han stor kunskap om och förståelse infrastrukturella tillgångar som just Electrumlaboratoriet är ett exempel på, säger Anders Söderholm.

 Senast den 31 maj ska Stefan Bengtsson redovisa vad han kommit fram till.

Text: Jill Klackenberg