Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programmets organisation

Utvecklingsarbetet bedrivs inom programmet Ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd och ska pågå fram till september 2026 på uppdrag av universitetsdirektören. Strategiska frågor kring utveckling av verksamhetsstödet hanteras inom ramen för KTH:s ledningsgrupp.

Programsekretariatet

Programsekretariatet är en virtuell organisation bemannad av dels ledningskansliet, avdelningen för utbildningsadministration, personalavdelningen och kommunikationsavdelningen. Till sekretariatet finns också kopplat konsultstöd.

Kontakta programsekretariatet

Universitetsdirektörens ledningsråd

Bidrar med beslutsunderlag, säkerställer organisationsöverskridande arbetsformer, arbetar för att programmets principer genomsyrar utvecklingen, beslutar om avdelningens resurser till det gemensamma arbetet. 

 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (leder grupperingen)
 • Åsa Ankarcrona, avdelningschef Kommunikationsavdelningen (COM)
 • Charlotta Andersson Lund, avdelningschef Fastighetsavdelningen (PD)
 • Christina Boman, säkerhetschef
 • Christina Carlsson, administrativ chef (VS ITM)
 • Lisa Ericsson, avdelningschef Innovation (INV)
 • Sandra Falck, avdelningschef SciLifeLab
 • Annica Fröberg, avdelningschef Personalavdelningen (HR)
 • Maria Gustafson, avdelningschef Forskningsstöd (RSO)
 • Maria Haglund, avdelningschef Biblioteket (KTHB)
 • Britt-Louise Henriksson, administrativ chef VS
 • Katarina Jonsson Berglund, avdelningschef Utbildningsstöd (EDO)
 • Marie Larsson, administrativ chef (VS CBH)
 • Susanne Odung, avdelningschef Ekonomiavdelningen (FO)
 • Fredrik Oldsjö, avdelningschef Ledningskansliet (MO)
 • Joakim Palestro, administrativ chef (VS EECS)
 • Helene Rune, administrativ chef (VS SCI)
 • Johanna Stellan, administrativ chef (VS ABE)
 • Hans Wohlfarth, avdelningschef, IT-avdelningen (IT)

Administrativa chefsutskottet

Administrativa chefsutskottet består av KTH:s administrativa chefer och är ett beredande och operativt utskott till universitetsdirektörens ledningsråd. Utskottet bereder frågor som har påverkan på organisation och samordning i syfte att säkerställa enhetligt och likvärdigt verksamhetsstöd inom hela KTH. Utskottet används för avstämning och förankring i operativa frågor och utveckling av verksamhetsstödet mellan skolorna och med sakavdelningarna.

Områdesgrupper och ansvariga

Administrativa chefer på skolorna och avdelningschefer inom verksamhetsstödet arbetar tillsammans inom sju olika stödområden. Grupperna ansvarar för att leda, planera och utveckla stödområdet i samarbete med övriga grupper.

Universitetsdirektörens prefektråd

Prefektrådets huvudsakliga uppgifter är att identifiera prioriterade stödbehov inom utbildning och forskning och stödja genomförandet i organisationen.

 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (ordförande)
 • Maria Håkansson, prefekt ABE
 • Annika Gram, prefekt ABE
 • Istvan Furo, prefekt CBH
 • Cecilia Williams, prefekt CBH
 • Hans Edin, prefekt EECS
 • Joakim Gustafsson, prefekt EECS
 • Martin Edin Grimheden, prefekt ITM
 • Björn Laumert, prefekt ITM
 • Mats Boij, prefekt SCI
 • Carlota Canalias, prefekt SCI
 • Johanna Stellan, projektledare
 • Malin Ryttberg, koordinator