Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Angående kriget i Ukraina

Information till medarbetare på KTH med anledning av kriget i Ukraina. KTH arbetar i första hand för att stödja studenter och forskare från Ukraina samt att bistå andra myndigheter vid förfrågan.

Publicerad 2022-03-03, uppdaterad 2023-10-30

Utbildningsplatser för ukrainska flyktingar

KTH eftersträvar att erbjuda flyktingar plats på kurser på KTH på ett sätt som också följer de processer och förordningar vi har för antagning. Genom vägledning kan studenter från Ukraina få möjlighet att anmäla sig och bli antagna enligt gällande bestämmelser och processer.

Övergripande information om att söka till utbildningar vid KTH finns på sidan

UHR har samlat information om studier och jobb i Sverige som riktar sig specifikt till nyanlända från Ukraina: For newly arrived from Ukraine  

KTH måste följa Högskoleförordningen för antagning och det rekommenderas inte att ge undantag från förkunskapskrav till en viss grupp sökande. Det går inte heller att anta enstaka studenter vid sidan om ordinarie antagningsrutiner.

Avgiftsbefrielse för ukrainska studenter

Studenter som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet är avgiftsbefriade, i enlighet med Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Dessa studenter behöver, precis som övriga studenter, söka och antas till KTH enligt gällande bestämmelser.

Möjligheter för ukrainska gästforskare

Är du intresserad av att vara värd för en ukrainsk gästforskare?

KTH kan erbjuda forskare som flyr Ukraina gästforskarplatser genom Scholars at Risk på KTH .

Forskningsmiljöer på KTH som är intresserade av att ta emot gästforskare anmäler sitt intresse här: Formulär för intresseanmälan

Mottagande av gästforskare

Det finns flera möjligheter att stödja forskare som är på flykt i Sverige genom både anställning och stipendiefinansiering, via Scholars at Risk och forskningsrådens satsningar.

KTH har tagit fram riktlinjer som stöd för skolorna när det gäller stipendiefinansierad vistelse eller tidsbegränsad anställning för ukrainska forskare och gästprofessorer. Kontakta skolchef om du har kontakt med en ukrainsk forskare som är på flykt i Sverige och som skulle kunna knytas till KTH.

Riktlinjer för anställning av forskare och gästprofessorer med anledning av kriget i Ukraina

Scholars at Risk på KTH samordnar olika finansieringsmöjligheter för gästforskare och matchar forskare och forskningsmiljöer vid KTH. För rådgivning angående olika möjligheter, kontakta Nina Wormbs via kth-sar@kth.se .

Samarbeten med Ryssland och Belarus upphör

KTH har upphört med samarbeten och kontakter med statliga institutioner i Ryssland och Belarus, enligt regeringens uppmaning. Inga nya kontakter av något slag ska initieras med ryska eller belarusiska institutioner.

KTH vill understryka att individer från Ryssland och Belarus inte per automatik ska likställas med statliga institutioner och inte heller behöva ställas till svars för sina regeringars agerande. Det är exempelvis möjligt att fortsatt publicera tillsammans med ryska och belarusiska forskare och att åta sig granskningsuppdrag av dessa forskares publikationer. En bedömning behöver göras i det enskilda fallet, vid behov i dialog med prefekt.

Telefoni med Ukraina

Tele2 Företag har infört fria samtal och SMS/MMS till Ukraina, även för kunder med fast telefoni.

Om du känner dig orolig

Känner du oro kring det som händer i omvärlden? Företagshälsovården finns här för dig om du känner att du vill prata med någon eller inte mår bra. Du kan också vända dig till HR-ansvarig på din skola.

Kontakta företagshälsovården

Studenter kan kontakta Studenthälsan (su.se)

Så arbetar KTH

För att samordna frågeställningar gällande konsekvenserna av kriget i Ukraina har KTH tillsatt en särskild arbetsgrupp. I den ingår Fredrik Oldsjö, biträdande universitetsdirektör (sammankallande); Katarina Jonsson Berglund (kontaktperson för utbildningsfrågor), avdelningen för utbildningsstöd; Maria Gustafsson (kontaktperson för forskningsfrågor) och Fredrik Karlsson, avdelningen för forskningsstöd; Annica Fröberg, personalchef; Jill Klackenberg, ledningskommunikatör och Kjell Carli, kommunikationsstrateg. Kopplade till gruppen är Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer; Per Jönsson, skolchef ITM samt Nina Wormbs, kontaktperson för Scholars at Risk på KTH.

Gruppen nås via ukrainainfo@kth.se