Funktionsadresser för e-post

Här presenteras funktionsmailadresser till de administrativa cheferna och till funktionsansvariga vid respektive skola samt till berörda personer vid universitetsförvaltningen inom respektive arbetsgrupp.

Arbetsgrupp Administrativa chefer

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad admchef@abe.kth.se
Elektroteknik och datavetenskap admchef@eecs.kth.se
Industriell teknik och management admchef@itm.kth.se
Kemi, biologi och hälsa admchef@cbh.kth.se
Teknikvetenskap admchef@sci.kth.se
Berörda på Universitetsförvaltningen admchef-uf@kth.se

Arbetsgrupp Ekonomi

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad ekonomi@abe.kth.se
Elektroteknik och datavetenskap ekonomi@eecs.kth.se
Industriell teknik och management ekonomi@itm.kth.se
Kemi, biologi och hälsa ekonomi@cbh.kth.se
Teknikvetenskap ekonomi@sci.kth.se
Berörda på Universitetsförvaltningen ekonomi-uf@kth.se

Arbetsgrupp Infrastruktur

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad   infrastruktur@abe.kth.se
Elektroteknik och datavetenskap infrastruktur@eecs.kth.se
Industriell teknik och management infrastruktur@itm.kth.se
Kemi, biologi och hälsa infrastruktur@cbh.kth.se
Teknikvetenskap infrastruktur@sci.kth.se
Berörda på Universitetsförvaltningen infrastruktur-uf@kth.se

Arbetsgrupp Personaladministration

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad persadm@abe.kth.se
Elektroteknik och datavetenskap persadm@eecs.kth.se
Industriell teknik och management persadm@itm.kth.se
Kemi, biologi och hälsa persadm@cbh.kth.se
Teknikvetenskap persadm@sci.kth.se
Berörda på universitetsförvaltningen persadm-uf@kth.se

Arbetsgrupp Utbildningsadministration

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad utbadm@abe.kth.se
Elektroteknik och datavetenskap

utbadm@eecs.kth.se

Industriell teknik och management utbadm@itm.kth.se
Kemi, biologi och hälsa utbadm@cbh.kth.se
Teknikvetenskap utbadm@sci.kth.se
Berörda på Universitetsförvaltningen utbadm-uf@kth.se
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-14