Till innehåll på sidan

Centrala samverkansgruppen - tema jämställdhet, mångfald och lika villkor

CSG JML är en temagrupp under centrala samverkansgruppen CSG med fokus på jämställdhet, mångfald och lika villkor. Grupperingen består av fackliga representanter, arbetsgivarrepresentanter och medlemmar från KTH Equality Office och träffas vanligtvis två gånger per termin. Inför varje gruppträff sker flera beredningsmöten i en särskild partsgemensam arbetsgrupp. Frågor som ska prioriteras i beredning bestäms årligen kollektivt på vårens första CSG JML.

Protokoll från CSG JML-möten finns diarieförda men de senaste finns även här:

2022-10-27 (pdf 340 kB)

2022-05-05 (pdf 380 kB)

2022-02-17 (pdf 275 kB)

2021-11-18 (pdf 322 kB)

2021-09-23 (pdf 328 kB)

2021-04-29 (pdf 736 kB)

2021-02-18  (pdf 341 kB)

Social-sida för CSG JML: Protokoll från CSG-JMK

För frågor om CSG JML kontakta i första hand equalityoffice@kth.se.

Innehållsansvarig:Roh Petas
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-15