KTH i andra medier

KTH:s forskning inom miljö och hållbar utveckling har tillämpning i många delar av samhället vilket ofta uppmärksammas i olika medier.