Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Befordringsnämnd, rekryteringskommittéer och docentkommittéer

    Här samlas information om beredande organ som ingår i handläggningen för rekrytering av lärare.

  • Anställningsnämnden

    Anställningsnämndens uppgift är att vara ett beredande organ till rektor i frågor som rör anställning, befordran av lärare, frågor om docentur och deltar kvalitetsuppföljning av akademisk kompetensförsörjning.

  • Befordringsnämnden

    Befordringsnämnden har till uppgift att handlägga ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09