Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • EC frigör 123 M € till forskning och innovation för att bekämpa hotet från virus

    Kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, till brådskande forskning om varianter av coronaviruset. Denna första nödfinansiering från Horisont Europa kompletterar en rad EU-finansierade forsknings- och innovationsåtgärder för att bekämpa coronaviruset och bidrar till kommissionens övergripande åtgärder för att förebygga, mildra och reagera på effekterna av coronavirusvarianter, i enlighet med den nya europeiska beredskapsplanen för bioförsvar HERA-inkubatorn.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08