Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Exportkontroll

    Som tekniskt universitet har KTH mycket forskning som kan ha både civil och militär användning. Detta medför att KTH måste säkerställa att lärosätet hanterar frågor kring export av kontrollerad teknik och kunskap i enlighet med gällande lagar och regler och att inga exportkontrollerade produkter, information, tekniskt bistånd eller andra tjänster får exporteras eller överföras utan att det först klarlagts om tillståndskrav föreligger.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08