Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Extern forskningsfinansiering

    Forskningshandläggare på RSO erbjuder stöd och expertis i alla faser av ett forskningsprojekts livscykel; förberedelse, initiering, ansökan, kontrakt / avtalsfas, genomförande och rapportering. Detta görs främst genom information, utbildning, rådgivning, handläggning och olika former av expertstöd till forskare och forskargrupper på KTH. Läs mer nedan om de olika finansieringsmöjligheter som finns samt viktiga frågor att ta hänsyn till.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08