Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Storleken viktig för forskningens framgång

    Stark finansiering och täta företagskontakter är framgångsfaktorerna för Sveriges forskningscentrum. En liten och tight organisation gör det också lättare att leverera resultat. Det menar några av de centrumföreståndare som träffades nyligen på Centre Day.

  • Strategiska forskningsinitiativ (STRIV)

    Gruppen erbjuder centralt stöd i form av etablering, koordinering och utveckling för KTH:s strategiska initiativ; forskningscentrum, strategiska forskningsområden (SFO:er), forskningsinfrastrukturer, forskningsplattformar samt EIT KIC:ar (Knowledge & Innovation Communities). För varje strategiskt initiativ arbetar ansvarig handläggare direkt med vicerektor för forskning eller prorektor som leder arbetet.

  • Forskningscentrum

    På KTH har vi en mycket stor forskningsverksamhet som bedrivs i form av centrumbildningar. Det är en strukturerad form av samarbete mellan akademi, industri och samhälle för att fokusera på ett specifikt problemområde.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08