Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • ”Vi ska bli först i världen med att ta tvådimensionella bilder av supraledare”

    Det säger professor Oscar Tjernberg när han pratar om sin unika utrustning med det intressanta namnet Baltazar. Forskarna har kunnat presentera de första resultaten, men nu jobbar de hårt för att Baltazar helt ska fungera som tänkt. Och då kommer man att vara först i världen med att ta tvådimensionella bilder av OCH analysera elektronstrukturen i supraledare med hjälp av utrustningen.

  • Strategiska forskningsinitiativ (STRIV)

    Gruppen erbjuder centralt stöd i form av etablering, koordinering och utveckling för KTH:s strategiska initiativ; forskningscentrum, strategiska forskningsområden (SFO:er), forskningsinfrastrukturer, forskningsplattformar samt EIT KIC:ar (Knowledge & Innovation Communities). För varje strategiskt initiativ arbetar ansvarig handläggare direkt med vicerektor för forskning eller prorektor som leder arbetet.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08