Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 4

 • Skärpta krav på hantering av persondata

  Tydligare, enhetligare och mer transparent. Den nya dataskyddsförordningen innebär skärpta och delvis nya krav på hanteringen av personuppgifter. På KTH pågår nu arbetet med att anpassa och förstärka befintliga system. En webbutbildning ska också ge KTH:s personal verktyg för att hantera de nya reglerna.

 • Det kan vi ha datainsamlandet till

  I kölvattnet bakom Cambridge Analytica, haveriet runt 1177 och andra kartläggningar baserade på de möjligheter digitaliseringen ger uppstår frågan: "Vad har vi medborgare egentligen för nytta av allt datainsamlande som sker?". Svaret finns hos KTH Innovation där de anställda arbetar med just den här typen av frågeställningar.

 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Det övergripande syftet är att säkerställa och förstärka individens rätt till sitt privatliv genom skydd av personuppgifter. Detta innebär att individen, när KTH på något sätt hanterar dennes personuppgifter, har rätt till insyn om hur och varför uppgifterna behandlas och kan efter begäran bl.a. få sina uppgifter överförda till en annan extern part (företag, myndigheter m.m.). Dataskyddsförordningen innebär en skärpning av de regler som finns i PuL, men ställer också upp några nya krav.

 • EU-domen (Schrems II) för överföringar av personuppgifter till tredje land

  Här kan du läsa mer om bakgrunden till EU-domen Schrems II om överföringar av personuppgifter till USA samt vilka aktiviteter KTH gör med anledning av denna.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09