Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 5

 • Miljonanslag till KTH-matematiker

  Nu står det klart vilka 15 framstående matematiker som får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka till världstoppen. Hälften av forskarna har en koppling till KTH.

 • ”Ett jättebra steg för KTH”

  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore, ett av Asiens mest framstående universitet och en viktig partner för KTH. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år på NTU och ett år i Sverige vid något av de svenska universitet som är engagerade i forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous System and Software program), där KTH är ett av fem partneruniversitet.

 • Bättre metoder för cancerbehandling får 31 miljoner

  En forskargrupp på KTH och Karolinska Institutet har tilldelats ett forskningsanslag på drygt 31 miljoner kronor för att studera och utveckla metoder för immunterapi mot cancer. Målet med forskningen är att fler cancerformer och fler patienter ska kunna botas.

 • 30 miljoner till forskning om kvantmaterial

  Oscar Tjernbergs forskargrupp på KTH och Nordita har tilldelats 30 miljoner kronor för att studera nya temporära tillstånd i kvantmaterial. Syftet är att öka förståelsen av dessa material. Något som kan bana väg för nya framtida kvantteknologier som kvantdatorer, snabbare och effektivare informationsprocessning och effektivare energiomvandling.

 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stödjer långsiktig, fri grundforskning i huvudsak inom medicin, teknik och naturvetenskap. Stiftelsen har sedan grundandet 1917 anslagit drygt 35 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder kronor årligen de senaste åren, till excellent grundforskning och utbildning i Sverige.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08