Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Om en kris inträffar

    Skolchefen har det övergripande ansvaret för krisstöd till anställda och studenter på ABE. De flesta krissituationer hanteras av ABE-skolan lokalt av ledning och HR- ansvarig, vid större krissituationer kopplas även KTH:s centrala stödfunktioner in.

  • Säkerhet och krisorganisation

    På KTH finns en säkerhets- och krisorganisation för att du som student ska känna dig trygg under din studietid. Här har vi samlat säkerhetsinformation som är bra för dig att känna till när du vistas på campus.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08