Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Om en kris inträffar

    Skolchefen har det övergripande ansvaret för krisstöd till anställda och studenter på ABE. De flesta krissituationer hanteras av ABE-skolan lokalt av ledning och HR- ansvarig, vid större krissituationer kopplas även KTH:s centrala stödfunktioner in.

  • Säkerhet på KTH

    Här har vi samlat säkerhetsinformation som är bra för dig att känna till när du vistas på campus, som checklistor för hur du ska agera vid olyckor eller allvarliga händelser, och viktiga telefonnummer om det händer något.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09