Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Om en kris inträffar

    Skolchefen har det övergripande ansvaret för krisstöd till anställda och studenter på ABE. De flesta krissituationer hanteras av ABE-skolan lokalt av ledning och HR- ansvarig, vid större krissituationer kopplas även KTH:s centrala stödfunktioner in.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08