Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Personarkiv vid KTH

    Ett personarkiv utgörs av ett avgränsat bestånd handlingar, i förekommande fall med föremål, från en enskilds person verksamhet. Personen ska ha en koppling till KTH, t.ex. har varit en student eller personal. Arkivet bildas när KTH har tagit ett beslut om att handlingarna ska arkivläggas eller förvaltas av lärosätet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08