Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 15

 • TEDxKTHSalon: Vägen mot grön och ren energi

  Delta i en spännande, interaktiv diskussion online om omställningen till grön och ren energi med forskare från KTH.

 • Online workshop: Collaboration with Japan!

  The KTH Energy Platform and the KTH Climate Action Centre are happy to invite KTH researchers at a workshop with the University of Kyushu. The Workshop will focus on three themes in parallel sessions. The aim is to share our work and latest/more impressive results and find ways forward for collaboration.

 • Rifo-besök: Forskning och innovation för ett uthålligt samhälle – i samverkan mellan akademi, näringsliv och politik

  KTH bjuder in styrelsen för Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, till ett studiebesök. Syftet är att ge en övergripande bild av forskningsverksamhet och utbyte med näringsliv vid KTH och visa exempel på forskningsmiljöer och träffa forskare och nyckelpersoner vid KTH.

 • Workhop-WISE materials for sustainability: innovation and Infrastructure

  The workshop assembles and exchanges opinions and visions on materials science for sustainability from both academic and business sectors.

 • Embedding circular concepts in a product: Does it sound easy?

  The Sustainable Transformation Seminars spring 2022 series second seminar is held by speaker Santanu Singha, with the title "Embedding circular concepts in a product: Does it sound easy?". The format is 25 minutes presentation and 20 minutes of guided and open discussion with a KTH moderator/host.

 • Transforming the chemical industry to be sustainable: Can it be done?

  The Sustainable Transformation Seminars spring 2022 series third seminar is held by speaker Dr Karim Engelmark Cassimjee, with the title "Transforming the chemical industry to be sustainable: Can it be done?". The format is 25 minutes presentation and 20 minutes of guided and open discussion with a KTH moderator/host.

 • BrainNet workshop

  This hybrid workshop is aimed to appeal to researchers sharing an interest in network science, neuroscience, analysis of neural signals, and mathematical tools pertaining to these areas. The neuroscientific interest lies particularly in the diagnosis and prognosis of neurodegenerative diseases. The workshop days will take place in an inspiring environment and will be scheduled with ample time for discussion, thus maximizing the prospects of collaboration.

 • Matchmaking Event – Data Science and Medical/Clinical Research

  Matchmaking event between researchers within Data Science and Medical/Clinical research at KTH and Region Stockholm, related to the Health, Medicine and Technology Project Call 2023.

 • Fordonsindustrin ställer om. Hur kan hållbarhet vara en konkurrensfördel?

  Region Stockholm driver tillsammans med KTH, Fordonsdalen Stockholm, en satsning som syftar till att stärka regionens fordonsindustri. I den snabba gröna och digitala omställningen är hållbarhet en central fråga.

 • Spara datumet! KTH Energy Dialogue 2022

  KTH Energy Dialogue är KTH Energiplattformens årliga konferens där akademiker samarbetar med industrin och beslutsfattare i syfte att ta itu med utmaningar och visioner för en hållbar omvandling av urbana energisystem.

 • Digital organizational readiness: Experiences from manufacturing companies

  The Sustainable Transformation Seminars spring 2022 series fourth seminar is held by speakers Carla G. Machado and Anna Ericsson Öberg, with the title "Digital organizational readiness: Experiences from manufacturing companies". The format is 25 minutes presentation and 20 minutes of guided and open discussion with a KTH moderator/host.

 • Materials for a Sustainable World

  KTH Materials Dialogue is an annual workshop for materials related research at the KTH Royal Institute of Technology. This year’s workshop, organised by the KTH Materials platform, will include scientific presentations under the topic Materials for a Sustainable World.

 • Data-driven bottlenecks analysis in factory

  Det första av fyra seminarier för våren 2022 ur serien Sustainable Transformation Seminars hålls av föreläsaren Mukund Subramaniyan på temat "Data-driven bottlenecks analysis in factory". Formatet är 25 minuters presentation och 20 minuters guidad och öppen diskussion med en KTH-moderator/värd för varje tillfälle.

 • Autonomous transportation – Challenge in digitalisation and solution to sustainability?

  Welcome to this KTH networking event, where we will have stimulating presentations and discussions around ideas on how to make future transportation more sustainable, discuss obstacles and solutions, and identify research challenges and collaboration opportunities.

 • Livsmedelsindustrin ställer om

  Minst en fjärdedel av alla växthusutsläpp kommer från livsmedelssektorn. Därför behövs en genomgripande omställning av produktion, förädling och konsumtion av maten vi äter. Livsmedelsföretag och offentlig sektor har stora behov av kunskap och innovation för att klara omställningen. Transformationsdagen 2022 tar fasta på detta och kommer synliggöra den forskning på KTH som redan pågår kring livsmedelsindustrins omställning, inspirera fler forskare att tillämpa sin egen forskning på livsmedelsbranschen och lyfta fram exempel från sektorn.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08