Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 56

 • Michele Simoni ny biträdande universitetslektor i transport och systemanalys

  2020 utsågs Michele Simoni till biträdande universitetslektor i transport och systemanalys vid institutionen för samhällsplanering och miljö/ABE. Hans forskning är fokuserad på modellering och optimering av innovativa lösningar för transportplanering.

 • Här skapas en brygga för kunskapsutbyte mellan KTH-forskare och riksdagsledamöter

  När KTH bjöd i styrelsen för Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, till ett studiebesök i maj blev det mycket uppskattat. Här fick ledamöterna en överblick av KTH:s utbildning, forskning och samverkan med samhället. Besöket avslutades av möten med enskilda forskare i deras labb och forskningsmiljöer.

 • Digital workshop öppnade nya vägar till samarbeten med Kyushu University

  I april arrangerade KTH Energiplattform tillsammans med KTH Climate Action Centre en digital workshop inom energiområdet. Över 100 energiforskare deltog från KTH och Kyushu University. Här väcktes både idéer till nya samarbeten och knöts personliga kontakter mellan lärosätena.

 • Yongkuk Jeong (Jake) ny biträdande universitetslektor i produktionslogistik

  Yongkuk Jeong (Jake) utsågs år 2021 till ny biträdande universitetslektor i produktionslogistik vid institutionen för hållbar produktionsutveckling/ITM. Hans forskning är inriktad på digitala tjänster som kan förbättra hållbarheten inom produktionslogistiken.

 • Framgångsrikt mingel mellan kliniker och datavetare under matchmakingevent

  I april deltog nästan 30 personer i ett matchningsevent i SciLifeLab mellan forskare inom datavetenskap och medicinsk/klinisk forskning vid KTH och Region Stockholm. Grunden till evenemanget var den aktuella utlysningen för gemensamma projektmedel Hälsa, Medicin och Teknik - HMT 2023. Flera uppenbara matchningar hittades mellan kliniker och datavetare.

 • Driver utvecklingen – Långsiktiga partnerskap för hållbar innovation

  ITRL är ett centrum beläget i hjärtat av KTH Campus i Stockholm. Centret studerar hållbarhetstransformationen av transportsystemet i ljuset av automation, digitalisering, uppkoppling och elektrifiering. Forskningscentret drivs gemensamt av KTH, Scania, Ericsson och Region Stockholm och underlättar samverkan i forsknings- och innovationsprojekt, ofta med testbäddar, liveexperiment och demonstrationer.

 • Starkare internationalisering och en viktig brobyggare i den nationella energidialogen

  Under året har vi inom Energiplattformen både stärkt och utvecklat vårt internationella kontaktnät. Samtidigt har våren rymt ett mycket aktivt deltagande i nationella debatter och dialoger. Med hjälp av nya kontakter och kunskap kan vi skapa bryggor mellan discipliner och sektorer för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

 • Delegationsresa beredde vägen för nya forskningssamarbeten med USA

  Under maj deltog representanter från KTH i en lyckad delegationsresa till USA. Flera universitet och forskningslabb besöktes i östra USA. Med på resan fanns såväl ledningsrepresentanter som samarbetspartners.

 • Lina Bertling Tjernberg bland Sveriges mäktigaste inom energisektorn

  Energiplattformens föreståndare Lina Bertling Tjernberg tar plats på Sveriges energimaktlista som presenterades under Dagens industris Energidag i Almedalen.

 • Här ger forskarna svar på tal i energidebatten

  Världens energisystem måste omvandlas i grunden de kommande årtiondena om vi ska bromsa klimatförändringarna. Samtidigt pågår en mycket polariserad debatt som ställer sig i vägen för lösningarna. Nu ger KTH:s Energiplattform ut en lättläst antologi som kan bidra till klokare beslut baserade på kunskap.

 • Hallå där, Martin Edin Grimheden, ny vice föreståndare för Industriell transformationplattformen

  I mitten av augusti tillträdde Martin Edin Grimheden/ITM-skolan som vice föreståndare för KTH:s forskningsplattform Industriell Transformation.

 • Ny populärvetenskaplig antologi om energi kan bli plattform för ökad kunskap 

  När forskare från KTH gick samman med Vetenskap & Allmänhet resulterade det i en populärvetenskaplig bok om energi som fick stor uppmärksamhet. Nyligen hölls ett webbinarium för att berätta mer om boken och ge alla nyfikna chansen att ställa frågor. 

 • "Forskning är irrelevant om vi inte kan kommunicera den"

  I november 2021 anordnade KTH Energiplattformen en postertävling under KTH Energy Dialogue. Äntligen fick jag möjlighet att dela min forskning vid ett liveevenemang. Att sammanfatta min forskning kortfattat och tilltalande i en poster visade sig vara svårt. Ändå var det givande att interagera med publiken när postern presenterades, och jag fick kontaktuppgifterna till en potentiell forskningspartner. Min enda avsikt med att delta i tävlingen hade varit att få feedback från andra experter och utveckla ett nätverk för samarbete, så jag var överlycklig när Lina Bertling Tjernberg och Christophe Duwig tillkännagav mig som en av postertävlingens vinnare. Priset var en heldags kommunikationsutbildning i regi av Vetenskap & Allmänhet (VA).

 • Skicka in abstract till Swedish Microfluidics in Life Sciences-konferensen i maj

  Skicka in ditt abstract till Swedish Microfluidics in Life Sciences-konferensen i senast 22 mars 2023. SMILS 2023 arrangeras av Stockholms universitet och KTH den 30-31 maj 2023.

 • Studentinvolvering viktigt mål för energiutställning i bibliotektet

  Den 23 februari höll KTH Energiplattformen och KTH-biblioteket vernissage på utställningen "Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget". Ett inledande populärvetenskapligt lunchseminarium om material för ren energi föregick vernissagen. Alla forskare och studenter är välkomna till utställningen som pågår till den 24 mars. – Att kommunicera energiforskning börjar bli en demokratisk plikt, och att involvera studenter är ett stort första steg i den riktningen, säger en av arrangörerna, professor Christope Duwig.

 • Professor G. Kumar Venayagamoorthy föreläser på KTH i september

  Den 14 september 2023 kommer G. Kumar Venayagamoorthy, professor vid Clemson University, att delta i KTH Digitaliseringsplattformens & Energiplattformens workshop "Datadrivna metoder inom energiområdet". Den preliminära titeln på hans föredrag är "Smart Grids and Green AI".

 • Möt forskarna bakom nya lösningar för vätgaslagring och förvar av kärnbränsle

  Årets sista skolbesök gjorde Energiplattformen vid institutionen för byggvetenskap vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Här mötte deltagarna forskare med fokus på allt från slutförvar av kärnbränsle, vätgaslagring och konstruktion av vattendammar.

 • Dialog bidrar till att lösa framtidens kompetensbehov för ett uthålligt energisystem

  Energisektorn lider av kompetensbrist inom flera områden. Särskilt brännande är frågan om mångfald och jämställdhet. Under december arrangerade KTH Energiplattform ett nätverksmöte och dialogsamtal för att bidra med fler lösningar. – Syftet med denna dag är att vi ska fortsätta bygga dialogen för att hitta lösningar på dagens kompetensbrist, säger Lina Bertling Tjernberg, föreståndare KTH Energiplattform.

 • KTH:s Energiplattform välkomnar Sveriges ordförandeskap för EU och KTH:s nya rektor

  Energiförsörjningen är fortsatt i fokus och Energiplattformen vill utgöra en arena för kunskap och bidra till innovativa och strategiska lösningar. Plattformens föreståndare kommenterar läget i årets första terminsintervju.

 • 260 miljoner kronor till materialforskning i WISE första utlysning

  193 forskare sökte om forskningsanslag i den första utlysningen för doktorand- och postdoktorprojekt inom Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). Totalt har 90 projekt beviljats stöd om 260 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), och 13 av dess har sin hemvist på KTH.

 • Autonoma transportsystem kan gynna både samhälle och klimat

  Den 20 september 2022 genomfördes nätverkseventet ”Autonomous transportation – Challenge in digitalisation and solution to sustainability?” på KTH Campus. Tillsammans med forskare och representanter för näringsliv och myndigheter hölls presentationer och diskussioner om både utmaningar och möjligheter på området.

 • IPCC:s nya rapport 4 april: Industrin och dess omställning är viktig för klimatet

  IPCC publicerar den 4 april 2022 en ny rapport om klimatet. Detta är den sjätte i ordningen sedan år 1990 och den senaste sedan år 2014. Tyvärr är det inte några goda nyheter. Vi riskerar att gå mot en global uppvärmning på 3,2°C till år 2100 (utan förstärkning av policys bortom de som är implementerade i slutet av år 2020). Om vi inte vill att detta ska bli verklighet behövs omfattande, omvälvande och strukturella förändringar inom alla länder och sektorer. Det behövs en omställning – och det snabbt. Detta är känd kunskap, så varför går det så sakta?

 • ”KTH kan bidra till att skapa något unikt i Stockholmsregionen”

  Sedan den 1 juni 2022 är Magnus Burman vid SCI-skolan ny föreståndare för KTH:s Transportplattform. Han ser klimatomställningen som den viktigaste frågan inom transportområdet och att tempot måste öka i transportsystemets omställning. Samtidigt måste akademi, samhälle och industri gå i takt, ha en samsyn och jobba långsiktigt i arbetet med minskad miljöbelastning. 

 • Inventering identifierar nytt styrkeområde för Stockholmsregionens fordonsindustri

  I augusti 2022 organiserade Fordonsdalen Stockholm sitt andra högnivåmöte med regionråd Gustav Hemming (c) som ordförande. Under mötet diskuterades bland annat att gränssnittet mellan fordonsindustri, IKT-sektor och det bredare mobilitetsområdet har potential att bli ett nytt styrkeområde för Stockholmsregionen.  

 • "Sjungande dusch" vann årets postertävling

  Posterutställningen under KTH Energy Dialogue 2022 avslutades med en prisutdelning där tre projekt belönades för sina presentationer. Vinsten är en dags kommunikationsträning hos Vetenskap & Allmänhet och förstaplatsen gick till en poster om "den sjungande duschen".

 • Inspelning från KTH Energy Dialogue 2022 ute nu

  Samarbete & internationalisering var temat för KTH Energy Dialogue 2022 och nu finns inspelningen tillgänglig. En keynote-föreläsning hölls om världens största fusionsexperiment. Inbjudna gästföreläsare diskuterar vikten av internationellt samarbete, samarbete mellan näringsliv, politik och akademi och att använda affärsmodeller för hållbar tillväxt.

 • Martina Scolamiero ny biträdande universitetslektor i matematik

  År 2019 utsågs Martina Scolamiero biträdande universitetslektor i matematik med specialisering i geometri och matematisk statistik inom artificiell intelligens vid institutionen för matematik/SCI-skolan. Hennes forskningsfokus är topologi, den matematiska teorin om närhet och anslutning, att extrahera geometriska mönster i data, lyfta fram intressanta undergrupper eller upptäcka komplexa korrelationsmönster.

 • Forskarna om omställningen till hållbar energi

  Kan ekonomisk tillväxt vara hållbar, är omvandligen till en fossilfri framtid genomförbar och vilken är den största förändringen som forskarna vill se till 2040? Det är några av frågorna som talarna på KTH Energy Dialogue svarar på.

 • Magnus Burman ny föreståndare för KTH:s Transportplattform från 1 juni

  Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, har beslutat att Magnus Burman vid SCI-skolan utses till ny föreståndare för Transportplattformen från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2025.

 • Scania och KTH tecknar nytt partnerskapsavtal för innovation och hållbarhet

  Scania och KTH har tecknat ett nytt partnerskapsavtal med innovation och hållbarhet i fokus. De två har en lång tradition av forskningssamarbete, och med det nya uppgraderade partnerskapet vill Scania och KTH stärka innovation, forskning och utveckling samt hållbar produktion i Stockholmsregionen.

 • Jämställdhet och omställning inom transportsektorn diskuterades med minister

  Den 30 maj deltog Transportplattformens nya föreståndare Magnus Burman med flera i ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth. Under mötet diskuterades utmaningar och möjligheter med att öka jämställdheten inom transport- och fordonsindustrin samt att omställningen av transportekosystemet måste ske på alla nivåer.

 • "Våra framgångar är baserade på vetenskaplig nyfikenhet"

  På institutionen för genteknologi arbetar 12 olika forskargrupper med olika inriktning. Den gemensamma nämnaren är sättet att arbeta med metodutveckling, främst inom medicinska problem. – Att vi själva till stor del bestämmer vad vi ska forska om är en orsak till våra framgångar som toppinstitution, säger Peter Savolainen, prefekt för Genteknologi som också är KTH Life Scienceplattformens föreståndare.

 • Året då energiförsörjningen blev den viktigaste frågan

  Hallå där, Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH Energiplattform. Hur ser du tillbaka på året som gått? 

 • Samarbete och internationalisering på agendan för årets KTH Energy Dialogue

  Årets KTH Energy Dialogue, som arrangeras inom ramen för KTH Energiplattform, lockade även i år fullt hus på Nymble. Fokus låg på samarbete och internationalisering vilket återspeglades i de fyra paneldiskussionerna.

 • Fokus på solceller och giftfria batterier vid KTH Energiplattformens besök på CBH-skolan

  I oktober 2022 gjorde KTH Energiplattform ett besök vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) med fokus på avdelningen för tillämpad fysikalisk kemi. Här visade bland annat utvecklingen av tandemsolceller med hjälp av perovskit, och materialutveckling bakom mer hållbara batterier.

 • Modelldriven dataanalys och datadrivna modeller presenterades under KTH Life Science Day 2022

  Life Science Day 2022 i november lyfte fram behovet av teoretiska verktyg och orsaksmodeller för att ta itu med biologiska problem.

 • Energiplattformens föreståndare Lina Bertling Tjernberg ny IVA-ledamot

  KTH Energiplattformens föreståndare Lina Bertling Tjernberg har valts in som ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hon är även professor i elkraftteknik vid KTH och blir nu en av 39 nya IVA-ledamöter som består av forskare och experter vid företag och offentlig sektor.

 • Veckans forskare – Mikael Östling

  En gång i veckan presenterar sig en forskare genom att svara på fyra generiska frågor relaterade till Industriell Transformation. Denna veckas forskare är Mikael Östling, prorektor KTH, professor, Fellow IEEE, EECS.

 • Solenergi, fusion och internationellt samarbete i fokus för årets KTH Energy Dialogue 

  KTH Energy Dialogue 2022 den 17 november, 13-16, har temat samverkan och internationalisering. Årets panelsamtal lyfter särskilt vikten av internationellt samarbete mellan näringsliv, politik och akademi. Huvudtalare är Richard Pitts från det globala fusionsprojektet ITER.

 • KTH sätter matindustrin i fokus för hållbar omställning

  Över 140 personer från akademi och näringsliv samlades på KTH i oktober 2022 för att diskutera livsmedelsindustrins omställning. Matindustrin står för en fjärdedel av koldioxidutsläppen och därmed inför en gigantisk omställning, från produktion, transporter till ändrade matvanor. Många deltagare reflekterade över hur viktigt det är att KTH nu tar initiativet och leder omställningen.

 • Framtidens energilösningar i fokus

  Hallå där Lina Bertling, professor i elkraftteknik och föreståndare för KTH:s energiplattform som i veckan arrangerar Energy Dialogue. Vilken betydelse har eventet för att utveckla forskningen inom området? – Vi kallar det för ett firande av energiforskning som ska stimulera till att utbyta idéer och knyta nya kontakter och samarbeten.

 • Martin Grimheden ny viceföreståndare för Industriell Transformationplattformen

  Vicerektor för forskning Annika Stensson Trigell har beslutat att utse Martin Grimheden vid ITM-skolan till viceföreståndare för KTH:s forskningsplattform Industriell Transformation från och med den 15 augusti 2022 till och med den 14 augusti 2025.

 • Kunskapsplattform från KTH-forskare kan ge lösningar för Sveriges och Europas energiutmaningar

  Äntligen är en ny termin igång igen där vi kan mötas för att dela erfarenheter, kunskap och hitta nya samarbeten. Under hösten kommer KTH Energiplattformen märkas särskilt genom flera större evenemang. 

 • ”Nu tas kärnkraften på allvar som ett hållbart energialternativ”

  Kärnkraftsmotståndet var starkt i samhället när professor Janne Wallenius började utveckla tekniken till små blykylda kärnreaktorer. Ett decennium senare har tiderna förändrats och nu ökar stödet för hans projekt. – Planen är att en fabrik i Sverige ska kunna leverera serieproducerade reaktorer till marknaden redan om tio år, säger Janne Wallenius. Han är mottagare av KTH Innovation Award 2022.

 • Första Transport Stories-filmen lanserad

  I dag lanserar KTH Transportplattformen den första av fyra kortfilmer i serien KTH Transport Stories. Transportplattformens föreståndare Magnus Burman intervjuar Niki Kringos, tidigare vice föreståndare för plattformen, som är initiativtagare och ledde filmprojektet.

 • Energiplattformen besökte KTH Live-In Lab - testmiljö för smarta byggnader

  I slutet av augusti gjorde Energiplattformen ett besök hos KTH Live-In Lab som erbjuder både forskare och företag möjligheten att testa ny teknik för smarta byggnader, inte minst med målet att utveckla mer hållbara energisystem.

 • Energiplattformen besöker labben där hållbara material skräddarsys för framtiden

  KTH Energiplattformens skolbesök vid Institutionen för Materialvetenskap bjöd på en uppskattad rundvandring bland labb och forskningscentrum. Här skapas nya material, metoder och produkter med egenskaper som skräddarsys för en mer hållbar framtid.

 • Adam Darwich ny biträdande universitetslektor i hälsosystemvetenskap

  År 2019 utsågs Adam Darwich till biträdande universitetslektor i hälsosystemvetenskap vid institutionen för medicinteknik och hälsosystem/CBH. Hans forskningsfokus är modellering och simuleringsmetoder för informerat beslutsfattande inom sjukvård och läkemedelsforskning.

 • I DI-debatt: Varje ny investerad krona måste vara cirkulär

  "Det är dags för regeringen att visa cirkulärt ledarskap och blicka längre än till valurnorna i september," skriver företrädare för Delegationen för cirkulär ekonomi där Monica Bellgran, föreståndare för KTH Industriell Transformationplattformen, ingår.

 • Debattinlägg om klimatkrisen

  "Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar. Vad är det ni inte förstår?". Det är inledningen till ett debattinlägg som 1 944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden, varav 81 från KTH, skrivit under i Aftonbladet i dag. En av forskarna från KTH är Industriell transformationplattformens föreståndare Monica Bellgran.

 • Livsmedelsindustrins omställning diskuterades under Transformationsdagen

  11 oktober 2022 genomfördes KTH:s Transformationsdag på temat livsmedelsindustrins omställning. Syftet var att synliggöra hur denna omställning stödjs av forskning på KTH, samla aktörer från livsmedelssektorn för samtal om deras aktiviteter och behov, och ge exempel på hållbar livsmedelsproduktion och hållbara affärsmodeller. 

 • Nu lanseras Produktionsänglar Syd i Lund

  Nu får startupbolag i södra Sverige bättre möjligheter att gå från prototyp till produktion. Genom ett nytt samarbete mellan KTH, Södertälje Science Park och Ideon Innovation lanseras programmet Produktionsänglar Syd i Lund. Detta är den första av flera etableringar – inom en femårsperiod är målet att finnas i anslutning till flera högskolor och universitet runt om i landet. Programmet, som arrangerats i Södertälje i flera år, riktar sig till startups med en hårdvaruprodukt och stöttar dem att gå från prototyp till serieproduktion.

 • Inspelning från workshop om autonoma transporter ute nu

  Den 20 september 2022 arrangerade KTH plattformar för Digitalisering och Transport en workshop på KTH, inom ramen för Fordonsdalen, med stimulerande presentationer och diskussioner kring idéer om hur vi kan göra framtidens transporter mer hållbara. Nu har inspelningen från workshopen publicerats.

 • Resiliens och innovation: hösten visade vägen för energisäkerhet, digitalisering och samverkan

  Höstterminen bjöd på kunskapsutbyte och dialoger för nya samarbeten inom ramen för KTH Energiplattform. Här rymdes nya samarbeten mellan KTH:s olika forskningsplattformar liksom besök från såväl franska energiforskare som tongivande internationella klimatexperter och teknikbesök i norra Sverige.

 • WISE utlyser nya projektmedel för industridoktorander och postdoktorer

  I augusti 2024 öppnar Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) sin andra utlysning för industridoktorander och postdoktorer inom materialvetenskap för en hållbar framtid.

 • WISE utlyser projektmedel för industridoktorander och postdoktorer

  I april öppnar Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) sin första utlysning för industridoktorander och postdoktorer inom materialvetenskap för en hållbar framtid.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09