Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • KTH:s policy för publicering

    KTH verkar för att forskningen skall synliggöras i största möjliga utsträckning både för det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i övrigt. Sedan 2011 finns därför en policy för vetenskaplig publicering, rektorsbeslut Dnr V-2010-0482, UF-243.

  • Policy för hållbar utveckling för KTH

    KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling och aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, samverkan och genom att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten samt verka för socialt ansvarstagande.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08