Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Publicering

    Publiceringenheten på biblioteket erbjuder dig som forskare eller doktorand information och stöd i frågor som rör publicering, även råd och tips rörande din publiceringsstrategi.

  • KTH:s policy för publicering

    KTH verkar för att forskningen skall synliggöras i största möjliga utsträckning både för det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i övrigt. Sedan 2011 finns därför en policy för vetenskaplig publicering (rektorsbeslut Dnr V-2010-0482, UF-243):

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08