Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Högre kvalitet på matteundervisningen

    Förnyelsearbetet på matteinstitutionen har börjat ge resultat. Nya seminarier som aktiverar studenterna och ett tydligare fokus på problemlösning har höjt kvaliteten på undervisningen i årskurs 1. Till hösten kommer alla nybörjarstudenter märka av förbättringen, enligt matematikläraren Mats Boij.

  • Rekryteringskommitté SCI (Skolan för teknikvetenskap)

    Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

  • Docentkommitté SCI (Skolan för teknikvetenskap)

    En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09