Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Forskningsetik på KTH

    KTH:s forskningsstöd kan ge hjälp kring forskningsetik. Kontakta den forskningsetiska rådgivaren om till exempel stöd kring etikprövning i samband med forskningsansökningar, informationsträffar, och dialog kring forskningsetiska problem i planerad eller pågående forskning samt dialog om etiska riktlinjer och god sed i forskning. För ansökningar kring kliniska prövningar, medicinsk forskning på människor, biobanker och djurförsök erbjuder Life Science-plattformen riktat stöd.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08