Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 18

 • Ny karriärväg populär hos unga

  Tenure track, KTH:s nya karriärsystem, är nu i gång. De 57 nya forskartjänster som hittills skapats inom systemet är eftertraktade och har haft ett tiotal sökande per tjänst i vissa fall.

 • Tufft i USA – självständigt i Sverige

  Större rörlighet och tuffare process för att få fast anställning som lektor eller professor i USA jämfört med Sverige. Här är det å andra sidan mindre hierarkiskt. Björn Birgisson och Harry Dankowicz delar med sig av sina erfarenheter från båda systemen inför starten av KTH:s samarbete med University of Illinois.

 • Karriärsystem får fokus på unga

  KTH ska rekrytera fler unga lovande forskare för att sedan odla deras excellens på plats. Ett erbjudande om en tydligare karriärväg ska göra det mer attraktivt för dem att börja vid KTH. Så ser en av grundbultarna ut i det nya karriärsystemet, Tenure Track, som börjar gälla om drygt ett halvår.

 • Äldre och yngre på samma nivå

  Att tänka nytt tillsammans. Det är målsättningen för ett internt utvecklingsprogram som startar på KTH i höst. Partners in learning, PIL, är en del av det karriärstöd som knyts till det nya karriärsystemet Tenure track.

 • Yngre får tydligare karriärväg på KTH

  Den osäkra tjänsten som forskarassistent försvinner från KTH. I stället etableras biträdande lektor som det första steget på vägen mot att bli professor. Så kommer KTH:s nya karriärsystem att se ut från och med nästa år, enligt ett nytt förslag.

 • ”En del blir inte bemötta på rätt sätt”

  KTH:s fakultet blir alltmer jämställd. Samtidigt finns det tecken som tyder på att alla talanger inte får samma chans.

 • Större ekonomisk trygghet för fakulteten

  Lärare och forskare på KTH bör ha en garanterad finansiering för sin tjänst genom de statliga medlen. Det föreslås i en ny utredning för att skapa tryggare arbetsvillkor.

 • Sophia Hober blir ny dekanus

  Bioteknikprofessor Sophia Hober blir KTH:s dekanus för de närmaste fyra åren. Att stärka kollegiet och öka samhörigheten bland lärare och forskare blir hennes viktigaste uppgifter, säger hon.

 • Rekryteringskommitté EECS (Skolan för elektroteknik och datavetenskap)

  Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

 • Docentkommitté ITM (Skolan för industriell teknik och management)

  En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

 • Docentkommitté EECS (Skolan för elektroteknik och datavetenskap)

  En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

 • Rekryteringskommitté ABE (Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad)

  Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

 • Rekryteringskommitté SCI (Skolan för teknikvetenskap)

  Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

 • Docentkommitté SCI (Skolan för teknikvetenskap)

  En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

 • Rekryteringskommitté CBH (Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa)

  Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

 • Docentkommitté CBH (Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa)

  En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

 • Befordringsnämnden

  Befordringsnämnden har till uppgift att handlägga ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor.

 • Rekryteringskommitté ITM (Skolan för industriell teknik och management)

  Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09