Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Diarieföring W3D3

    I diariet W3D3 registrerar vi allmänna handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Riksarkivets föreskrifter och verksamhetens interna behov. KTH diaireför handlingar eftersom att vi vill att våra handlingar ska vara tillgängliga och för att vi måste kunna hitta våra handlingar när vi eller någon utomstående behöver dem. Diariet är också ett vittne på hur myndigheten sköter sin ärendehantering. Det är viktigt att kunna se vem som är ansvarig handläggare, åtgärder i ärendet och om ärendet har avslutats. Behöriga användare kan bl.a. söka information i diariet W3D3.

  • Utbildning

    Alla som fått behörighet till W3D3 behöver gå en obligatorisk utbildning. Under utbildningen går vi igenom grunderna kring informationshantering på en myndighet, allmänna handlingar, diarieföring samt hur du använder systemet W3D3.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08