Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Dataskyddsförordningen (GDPR)

    Det övergripande syftet är att säkerställa och förstärka individens rätt till sitt privatliv genom skydd av personuppgifter. Detta innebär att individen, när KTH på något sätt hanterar dennes personuppgifter, har rätt till insyn om hur och varför uppgifterna behandlas och kan efter begäran bl.a. få sina uppgifter överförda till en annan extern part (företag, myndigheter m.m.). Dataskyddsförordningen innebär en skärpning av de regler som finns i PuL, men ställer också upp några nya krav.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09