Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 8

 • Nytt centrum för vägtrafik vid KTH startar när Vägverket storsatsar

  Framtidens vägnät står inför stora utmaningar. Vägar slits hårt till följd av allt tyngre trafik och klimatförändringar. Eldrivna och självkörande fordon kräver nya väglösningar. Nu satsar Trafikverket nära en halv miljard kronor på 12 års vägteknikforskning genom nystartade Kompetenscentrum Vägteknik, KCV.

 • Autonoma transportsystem kan gynna både samhälle och klimat

  Den 20 september 2022 genomfördes nätverkseventet ”Autonomous transportation – Challenge in digitalisation and solution to sustainability?” på KTH Campus. Tillsammans med forskare och representanter för näringsliv och myndigheter hölls presentationer och diskussioner om både utmaningar och möjligheter på området.

 • IPCC:s nya rapport 4 april: Industrin och dess omställning är viktig för klimatet

  IPCC publicerar den 4 april 2022 en ny rapport om klimatet. Detta är den sjätte i ordningen sedan år 1990 och den senaste sedan år 2014. Tyvärr är det inte några goda nyheter. Vi riskerar att gå mot en global uppvärmning på 3,2°C till år 2100 (utan förstärkning av policys bortom de som är implementerade i slutet av år 2020). Om vi inte vill att detta ska bli verklighet behövs omfattande, omvälvande och strukturella förändringar inom alla länder och sektorer. Det behövs en omställning – och det snabbt. Detta är känd kunskap, så varför går det så sakta?

 • Transformationsplattformen stärker Fordonsdalen

  Region Stockholm driver tillsammans med KTHs forskningsplattform ’Industriell Transformation’ projektet Fordonsdalen Stockholm. Projektet syftar till att stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem.

 • ”KTH kan bidra till att skapa något unikt i Stockholmsregionen”

  Sedan den 1 juni 2022 är Magnus Burman vid SCI-skolan ny föreståndare för KTH:s Transportplattform. Han ser klimatomställningen som den viktigaste frågan inom transportområdet och att tempot måste öka i transportsystemets omställning. Samtidigt måste akademi, samhälle och industri gå i takt, ha en samsyn och jobba långsiktigt i arbetet med minskad miljöbelastning. 

 • Fordonsdalen Stockholm växer

  I juni beviljades projektet Fordonsdalen React finansiering från Tillväxtverket och ERUF. Fordonsdalen React är ett samarbetsprojekt mellan Region Stockholm, KTH och Kista Science City. Projektet omsluter totalt 15,7 miljoner SEK och pågår mellan juli 2021 och oktober 2023.

 • Filmer från Science Week 2022 ute nu

  I början av februari 2022 arrangerades det årliga evenemanget Science Week av Södertälje Science Park, KTH, AstraZeneca, Skåne och Södertälje kommun tillsammans med ett stort antal andra aktörer med fokus på hållbarhet.

 • Inventering identifierar nytt styrkeområde för Stockholmsregionens fordonsindustri

  I augusti 2022 organiserade Fordonsdalen Stockholm sitt andra högnivåmöte med regionråd Gustav Hemming (c) som ordförande. Under mötet diskuterades bland annat att gränssnittet mellan fordonsindustri, IKT-sektor och det bredare mobilitetsområdet har potential att bli ett nytt styrkeområde för Stockholmsregionen.  

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09