Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 4

 • KTH:s labb öppnas för fler forskare

  KTH gör en satsning på labbmiljöer och dyrbar forskningsutrustning. Tanken är att öppna labben för fler forskare, inom och utanför KTH, men även för näringsliv och andra samhällssektorer.

 • Forskningsinfrastruktur

  För att bedriva excellent forskning och utbildning är KTH beroende av forskningsinfrastruktur i forskningens framkant. KTH har byggt upp en central styrning och processer för att stödja utnyttjandet och tillgängligheten av KTH:s forskningsinfrastrukturer.

 • Strategiska forskningsinitiativ

  Gruppen Strategiska initiativ och samverkan (STRIV) erbjuder centralt stöd i form av etablering, koordinering och utveckling för KTH:s strategiska initiativ; forskningscentrum, strategiska forskningsområden (SFO:er), forskningsinfrastrukturer, forskningsplattformar samt EIT KIC:ar (Knowledge & Innovation Communities). För varje strategiskt initiativ arbetar ansvarig handläggare direkt med vicerektor för forskning eller prorektor som leder arbetet.

 • Webbinarier: Forskningsinfrastruktur

  Här kan du se webbinarier på temat forskningsinfrastruktur. Syftet är att ge forskare på CBH tillfällen att upptäcka nya möjligheter att ge forskning stort genomslag. Webbinarierna spelades in våren 2021.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08