Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Prenumerera på forskningsplattformarnas interna nyhetsbrev

    Innehållet fokuserar på utlysningar och aktiviteter för respektive forskningsområde.

  • Forskningsplattformar

    Stora, globala utmaningar kräver multidisciplinära angreppssätt, inte bara för själva forskningen, utan även för att resultaten skall vara anpassade till de slutliga användarna. KTH:s strategiska forskningsplattformar har skapats för att både internt och externt utveckla multidisciplinära forskningssamarbeten som ska leda till slutanvändaranpassade resultat inom sex nyckelområden: digitalisering, energi, industriell transformation, Life Science, material och transport.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08