Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Skärpta krav på hantering av persondata

    Tydligare, enhetligare och mer transparent. Den nya dataskyddsförordningen innebär skärpta och delvis nya krav på hanteringen av personuppgifter. På KTH pågår nu arbetet med att anpassa och förstärka befintliga system. En webbutbildning ska också ge KTH:s personal verktyg för att hantera de nya reglerna.

  • EU-domen (Schrems II) för överföringar av personuppgifter till tredje land

    Här kan du läsa mer om bakgrunden till EU-domen Schrems II om överföringar av personuppgifter till USA samt vilka aktiviteter KTH gör med anledning av denna.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09