Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Gräddfil till bättre tvärvetenskap

    Ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största tekniska forskningsinstitut, SP, gör det möjligt för KTH att öka den internationella slagkraften. Avtalet ger forskarna på KTH och SP tydliga ingångar till varandras forskningsmiljöer, både för personliga kontakter och provningsutrustning.

  • Strategiska forskningsinitiativ (STRIV)

    Gruppen erbjuder centralt stöd i form av etablering, koordinering och utveckling för KTH:s strategiska initiativ; forskningscentrum, strategiska forskningsområden (SFO:er), forskningsinfrastrukturer, forskningsplattformar samt EIT KIC:ar (Knowledge & Innovation Communities). För varje strategiskt initiativ arbetar ansvarig handläggare direkt med vicerektor för forskning eller prorektor som leder arbetet.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08