Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Docentkommitté ITM (Skolan för industriell teknik och management)

    En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

  • Rekryteringskommitté ITM (Skolan för industriell teknik och management)

    Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09