Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 13

 • KTH och Kina samarbetar i stor skala

  KTH:s samarbete med Kina fortsätter att växa. Ett i raden av utbyten var den workshop inom material och energi som hölls för forskare från KTH och Shanghai Jiao Tong University, SJTU, före sommaren. – Det finns flera likheter mellan våra universitet. Att hitta gemensamma beröringspunkter i forskningen är alltid stimulerande och matnyttigt, säger Chao-yong Xie, professor på SJTU.

 • Årets Academy Fellows på KTH

  Nu står det klart att tre forskare vid KTH blivit antagna till 2015 års upplaga av karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows. Jetstrålar, robotar och Higgspartiklar är de forskningsområden som denna gång befinner sig i rampljuset.

 • KTH-forskare får robotar att samarbeta

  Genom att arbeta i grupp ska robotar i framtiden bli ett bättre stöd för människan än vad de är idag. Det handlar om arbetsuppgifter där fler än en robot krävs för att jobbet ska kunna genomföras, till exempel flytta tunga eller otympliga objekt. Ett sådant samarbete kräver förstås kommunikation, och denna kommunikation ska främst ske via robotarnas kroppsspråk, exempelvis genom att robotarna pekar på saker.

 • De har lärt robotar att samarbeta

  KTH-forskare har under tre år arbetat med att få robotar att prata sinsemellan. Nu har projektet gått i mål och forskarna har utvecklat teknik som gör att robotar kan kommunicera via kroppsspråk och på så sätt samarbeta och hjälpa varandra.

 • Besöket som ska stärka utbildningen på hemmaplan

  I tisdags anlände Omans utbildningsministerium till Sverige och KTH. Besöket blev kontrastrisk då ministrarna från sultanatet Oman jobbar med att stärka sitt förhållandevis unga universitetssystem medan KTH snart kan lägga två århundranden av framgångsrik utbildning och forskning bakom sig.

 • Genombrott: Robotar samarbetar med människor i föränderlig miljö

  Inom ramen för det europeiska forskningssamarbetet Co4Robots, där forskare från bland annat KTH ingår, har nu framsteg gjorts. Tillsammans har forskarna utvecklat funktionalitet som gör att robotar i realtid klarar av att röra sig i en dynamisk situation och samtidigt samarbeta med så väl andra robotar som människor. En av arbetsuppgifterna har varit att bära saker tillsammans.

 • Imogen Heap charmade publiken på invigningen

  Vid invigningen av Music Tech Fest på KTH igår var sångerskan Imogen Heap där för att berätta om sin blockchain-lösning som ska underlätta hantering av musikrättigheter. Men med det fina naturliga reverbet i gamla reaktorhallen kunde hon inte låta bli att brista ut i sång då och då. Det händer spännande saker när konst och teknik befruktar varandra.

 • Snart är din kollega en robot

  Igår arbetade de i tryggt förvar bakom ett stängsel, imorgon jobbar de sida vid sida med människor. I och med det EU-baserade forskningsprojektet SYMBIO-TIC som leds av KTH är det tänkt att riktigt tunga och starka industrirobotarna ska ta ett steg framåt på världens arbetsplatser. Dessutom ska robotarna kunna förstå så väl talkommandon som teckenspråk.

 • Scanias långtradare på KTH

  Hallå där Mårten Olsson, prefekt på institutionen hållfasthetslära vid KTH. Du har finansiering från Scania i nästan två decennier. Det måste väl nästan vara ett rekord? Berätta mer!

 • Robotar kan förutse människors kroppsrörelser

  Arbetsplatssäkerhet handlar om förståelse för omständigheter, omgivningen och sammanhanget. Det handlar också om att kunna förutse vad människor kommer att göra härnäst. En ny teknik utvecklad av KTH-forskare gör det möjligt för robotar att nå den kontextmedvetenhet som krävs för att de ska kunna arbeta sida vid sida med människor på produktionslinan. Detta effektivt och utan onödiga avbrott.

 • Samverkan och nätverk

  KTH har lång och positiv erfarenhet av att samarbeta med näringsliv, forskningsinstitut och andra samhällsaktörer. Samverkan, personalutbyten och deltagande i nationella och internationella nätverk bidrar till att stärka kvaliteten i utbildning och forskning samt stärker innovation inom miljö och hållbar utveckling.

 • Film- och gamingteknik samspelar med skådespelarna i pjäs på KTH

  I den absurdistiska teaterföreställningen Kafkas Arkiv, som hade premiär i reaktorhallen R1 på KTH fredag 25 oktober, möts den animerade och den verkliga världen. Animerade avatarer som styrs av sensorer och motion capture-kameror samspelar med skådespelarna på scenen.

 • Jobbskuggning

  Jobbskugga en kollega – en möjlighet att skapa nya kontaktytor och få en inblick i någon annans arbete för att öka förståelsen för varandras verksamheter

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09