Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [Hållbar utveckling]

Antal matchande artiklar: 9

KTH-expertis i Almedalen

Under Almedalsveckan 2016 på Gotland kommer en rad KTH-forskare att vara med och delta i olika seminarier. Här är ett axplock ur den lista med föreläsningar, paneldiskussioner och debatter där KTH-kompetens tar plats från och med den 3 juli.

Så snabbt växer världens största städer

Mellan åren 2000 och 2010 växte New York med 4,8 procent. Under samma tidsperiod var Shanghais tillväxttakt 65,6 procent. Nu har en KTH-professor tillsammans med några forskarkollegor tagit fram en teknik som snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kan kartlägga världens städers tillväxt samt hur detta påverkar miljön.

Magnus hittar skogsindustrins framtid

Användningen av byggnadsmaterial från förnybara råvaror måste öka drastiskt. Annars står samhället inför en omöjlig ekvation om tio år, enligt Magnus Wålinder, ny professor i byggnadsmaterial. – Restprodukter från skogen ska inte bara eldas upp, utan också användas till materialframställning för att skapa ett hållbart samhälle, säger han.

”Ingen trovärdighet med pappersmuggar”

Om KTH ska få trovärdighet i miljöfrågan måste man leva som man lär. Eller snarare som man forskar. Det menar Energiplattformens ansvariga som valt en helt igenom ekologiskt profil på konferensen Energy Dialogue. Nu utmanar de alla andra konferensanordnare på KTH att göra samma sak – fast ännu bättre.

KTH vidgar satsning på hållbar utveckling

Under 2011 påbörjade KTH en nysatsning på miljö och hållbar utveckling. Nu fortsätter den. I samband med att beslut har tagits om riktade satsningar inom utbildningsområdet så står det klart att KTH centralt satsar ytterligare 6,5 miljoner kronor på utveckling av undervisningen inom området miljö och hållbar utveckling.

"Att odla genmodifierad mat är en moralisk skyldighet"

795 miljoner människor på jorden är kroniskt undernärda. Ett sätt att åtminstone delvis hjälpa dessa människor, som i värsta fall blir blinda eller dör på grund av näringsbrist, är genom genmodifierad mat. Det hävdar etikforskare på KTH.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp