Till innehåll på sidan

Alla kursomgångar satta till klara för beslut

Tid: Lö 2011-10-15

Plats: KOPPS

Alla kursomgångar satta till klara för beslut i KOPPS. Omgångar som tillkommer efter den 15 oktober kommer inte med i AKP.