Senare del av program

Det regelverk som reglerar antagning till senare del av program återfinns i KTH:s antagningsordning, se:

kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/antagning/antagning-och-urval

Beslut om antagning till senare del av program fattas av grundutbildningsansvarig på respektive skola.

Antagningsgruppen kontrollerar att sökande uppfyller grundläggande behörighet, särskild behörighet till årskurs 1 samt att sökande har kompletterat sin anmälan med kursplaner (kursplaner behövs inte för kurser som är lästa på KTH).

Handläggare på skolorna tar därefter över handläggningen och bedömer särskild behörighet till aktuell årskurs samt kontrollerar platstillgång och meritvärderar.

Urval sker samtidigt för alla program och antagningsbesked skickas ut till de sökande via NyA.

ANMÄLAN

Anmälan till senare del av kandidat-, civil- och högskoleingenjörsprogram görs på antagning.se. Den sökande anmäler sig via antagning.se på samma sätt som till andra kurser och program. Anmälan på webben är öppen 15 mars till 15 april varje år med justering för om något av dessa datum faller på helgdag.

BESLUT OM ANTAGNING/URVAL

Det är grundutbildningsansvarig på respektive skola som beslutar om eventuell antagning. Antagning görs till lediga platser, vilket betyder att det inte är en självklarhet att bli antagen. Att alla formella behörighetskrav är uppfyllda är en förutsättning för att kunna antas.

Antagningsgruppen granskar den grundläggande behörigheten, den särskilda behörigheten till årskurs 1 och kontrollerar att anmälan är komplett. Därefter ställs anmälan över till respektive skola för bedömning av särskild behörighet och beslut om antagning. Sökande som ej går vidare till bedömning av särskild behörighet meddelas detta.

Enligt KTH:s antagningsordning ska skolchef för respektive skola fastställa hur urvalet till senare del av program vid skolan ska göras. Urvalsprinciperna ska enligt antagningsordningen bygga på tidigare prestationer vid högskolestudier såsom poäng, betyg och studietid. Eftersom sökande har rätt till information om hur urval görs ska urvalsprinciperna publiceras på kth.se.

SEN ANMÄLAN

Det är upp till respektive skola att bestämma om ni vill ta emot sena anmälningar eller ej. Utgångspunkten är att programmen stänger för anmälan i och med sista anmälningsdag till aktuell termin. Om ni vill att ert program därefter ska öppna igen för att ta emot sena anmälningar så meddela Antagningsgruppen det enligt enligt rutin som framgår i aktuell tidplan. Program som öppnar för sen anmälan öppnar tidigast 15 juli och har som längst öppet fram till programstart.

Utbildningsmaterial

Handläggarutbildning 2020-05-06 (pptx 634 kB)

Informationsbrev, utskick och tidplan - se separata sidor