Till innehåll på sidan

ChatGPT och annan generativ AI-teknik - Möjligheter och utmaningar

Lanseringen av textboten ChatGPT har lett till en snabb ökning av allmänhetens medvetenhet kring generativ artificiell intelligens (AI) och dess potential. Detta förändrar nu hur vi ser på och använder oss av digital teknik. I detta Lunch 'n' Learn-webbinarium kommer professor Peter Parnes, LTU, att fördjupa sig i vad generativ AI är och de utmaningar och möjligheter det innebär inom högre utbildning. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor och vidare diskussion.

Tid: On 2023-05-03 kl 12.00 - 14.00

Plats: Zoom

Språk: Engelska

Medverkande: Peter Parnes, professor inom Distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet

Exportera till kalender

ChatGPT - början på ett paradigmskifte? 

Språkmodellen GPT-3.5

Modellen GPT-3.5 har tränats på att generera text med hjälp av en stor mängd data, inklusive skriftlig kommunikation mellan människor. Verktyget ChatGPT är specifikt optimerat för att skapa dialog, men det är bara ett av många generativa AI-verktyg som finns tillgängliga på internet idag.

I november 2022 släppte företaget OpenAI textboten ChatGPT till allmänheten och programmet blivit mycket uppmärksammat sedan dess. Detta beror främst på de välskrivna och detaljerade svar som programmet producerar med hjälp av en språkmodellen GPT-3.5. I och med lanseringen har flera utmaningar inom utbildning blivit tydligare, t.ex. gällande hur vi bedömer studentprestationer. Å andra sidan presenterar denna typ av teknik också flera möjligheter till hjälp och stöd för både lärare och studenter.

En användare kan idag välja bland en mängd olika generativa AI-verktyg för att skapa material såsom text, bilder, video eller kod. GPT-3.5, liksom liknande modeller, har dock ingen faktakunskap och fabricerar gärna information om det passar sammanhanget.

Användningen av ChatGPT och andra generativa AI-verktyg har trots detta ökat snabbt och användarna är allt ifrån studenter som använder det för att skriva sina uppsatser till mjukvaruutvecklare som använder det för att producera kod. Är detta början på ett paradigmskifte inom det digitala teknikområdet? Och hur kommer det i så fall att påverka oss på KTH som lärosäte, myndighet och forskningscentrum – nu och i framtiden?  

Vad kommer detta Lunch 'n' Learn fokusera på? 

Det är nödvändigt för oss att förstå denna nya teknik och dess möjliga effekter. Hur fungerar generativ AI-teknik? Vilka möjligheter finns kopplade till användningen, och vilken typ av utmaningar? Detta är några av de frågeställningar som professor Peter Parnes kommer att diskutera i detta webbinarium, med fokus på undervisning och lärande i högre utbildning.  

Observera

Detta webbinarium börjar klockan 12:00, dvs ingen akademisk kvart. Presentationen avslutas runt 13:00, följt av en timmes diskussion kring era frågor. Presentationen kommer att spelas in och publiceras efteråt. 

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-25