Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur du kan använda kognitiv psykologi för att öka studenternas lärande

Välkommen till ett Lunch ‘n’ Learn om hur kognitiv psykologi kan användas i utvecklandet av kurser och läranderaktiviteter. Vi diskuterar hur lärandestrategier så som frågebaserat lärande (retrieval practice) och distribuerat lärande (spaced practice) kan användas i utveckling av olika lärandeaktiviteter.

Tid: On 2022-05-11 kl 12.15 - 13.00

Plats: Online (Zoom)

Språk: engelska

Medverkande: Marcus Lithander

Exportera till kalender

Webbinariet ges på engelska och kommer att spelas in. 

Använd lärandestrategier från kognitiv psykologi

Hur kan kursmaterial och lärandeaktiviteter designas för att på bästa sätt matcha grundläggande forskning om hur vi lär oss? I det här webbinariet diskuterar vi intressant resultat från kognitionsforsking om hur studenter lär sig på bästa möjliga sätt. Vi diskuterar sedan hur lärandestrategier så som “frågebaserat lärande” (retrieval practice) och “distribuerat lärande” (spaced practice) kan implementeras i distansundervisning.

Webbinariet riktar sig till lärare och utbildare som är intresserade av att utveckla sin undervisning genom att implementera lärandestrategier från kognitiv psykologi. Målet är att bidra med handfasta metoder för att förbättra studenters lärande. 

Presentatör

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-29