Till innehåll på sidan

Kontakt och support

Här hittar du kontaktvägar för examination samt stödmaterial i form av inspelningar från webbinarier.

Kontakt för examination

Varje skola har en kontaktperson för planering och samordning av examination, och det finns även centralt stöd kring digitala examinationsupplägg. Här hittar du kontaktuppgifter till dem. 

Kontakt för examination

Inspelningar från webbinarier

På den här sidan hittar du inspelningar från tidigare Lunch 'n' Learn webbinarier som är relevanta för examination. Inspelningarna är främst från 2020 och 2021.

Inspelningar från webbinarier om examination

Support och FAQ

För tekniska frågor kring examinationsverktyg, kontakta it-support@kth.se .

För administrativa frågor kontakta utbildningsadministrationen på din skola. De hjälper även till med eventuell överföring av tentamensupplägg till tentafunka. Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du hitta kontaktpersoner för respektive skola på sidan Kontakt för examination

För frågor kring studenternas kompensatoriska stöd i förhållande till olika examinationsformer, kontakta funka@kth.se .

För pedagogiskt stöd angående digital examination, kontakta e-learning@kth.se .

FAQ för lärare: Vanliga frågor och svar kring examination .  

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-23