Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utforska den framtida inriktningen för ingenjörsutbildningen

Seminarium 2 (2) med Dr Ruth Graham som besöker KTH 23-24 augusti 2023

Framsidor av 2 rapporter.
​ Dr Grahams rapporter som seminariet utgår från: "Global state of the art in engineering education" (2018) ​och "Crisis and Catalyst" (2022)

I det ständigt föränderliga utbildningslandskapet har de djupgående effekterna av kriser ofta fungerat som en katalysator för förändring. Seminariet omfattar en omfattande analys av viktiga teman från två rapporter. Deltagarna kommer att få en nyanserad förståelse för hur motgångar kan främja kreativitet, omforma pedagogiska metoder och driva på tekniska innovationer inom utbildning.

Tid: To 2023-08-24 kl 12.00 - 13.00

Plats: Digital Futures Hub, Osquars Backe 5 2 tr, KTH Campus

Videolänk: Zoom-ID 695 6088 7455 (password: 755440)

Språk: Engelska

Medverkande: Dr Ruth Graham

Exportera till kalender

Om Dr Ruth Graham

Doktor Ruth Graham, som har en bakgrund inom maskinteknik, utvecklade sin expertis inom flygteknisk utmattning under sin tid på BAE SYSTEMS. Hon övergick till Imperial College i London 2002, där hon tog på sig rollen som direktör för det omvälvande EnVision-projektet. Detta initiativ syftade till att förnya grundutbildningen och främja en kultur av stöd för undervisningsexcellens inom olika tekniska avdelningar.

Sedan 2008 har Graham arbetat som oberoende konsult inom högre utbildning och verkat för en global förändring av universitetsundervisningen. Hon har genomfört viktiga projekt, bland annat en benchmarkingstudie om ingenjörsutbildningarnas framtid för MIT och ett initiativ för att förbättra erkännandet av undervisning vid över 50 universitet. Hennes insatser gav henne ett hedersdoktorat från Chalmers tekniska högskola 2018 och Leonardo da Vinci-medaljen från European Society for Engineering Education 2020 för hennes enastående bidrag till ingenjörsutbildningen.

Mer om Ruth Graham och hennes arbete finns här
​​​​​​​Advancing educational change (rhgraham.org)

Lunchmacka till de 50 första seminariegästerna (först till kvarn!).

Ingenjörsutbildningen i förändring

Den systematiska omvandlingen av ingenjörsutbildningen har sina rötter i årtiondet före covid-19-pandemin. Ingenjörsfakulteter och deras institutionella ledare över hela världen drev fram förändringar i ingenjörsutbildningarnas läroplaner för att säkerställa att morgondagens ingenjörer har de kompetenser som behövs för att hantera de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna under 2000-talet.

Men pandemin har varit en ytterligare katalysator för förändring och krävt stora reformer av programutformning och -utbud och studentupplevelsen som helhet. Tillsammans kommer dessa förändringar att ha en stor inverkan på den framtida utvecklingen av ingenjörsutbildningssektorn.

Dessa rapporter står i centrum för detta lunchseminarium som lovar att belysa det intrikata samspelet mellan kriser och utbildningsinnovation.

  1. Rapporten Global state of the art in engineering education (pdf at rhgraham.org)  (2018), som ger en global översikt över spjutspetspraxis inom ingenjörsutbildning och de trender som kommer att forma ingenjörsutbildningen i framtiden;
  2. Rapporten Crisis and Catalyst (pdf at ceeda.org)  (2022), som undersöker effekterna av covid-19 på ingenjörsutbildningar i hela världen.

Delta på seminariet för att ta reda på krisernas omvälvande kraft och upptäcka den potential de har som katalysatorer för en ljusare framtid inom ingenjörsutbildningen.