Till innehåll på sidan

"Det bästa är när studenterna verkligen vill förstå och när de lyckas med sina studier"

Internationella lärardagen

Anders, Svante och Katarina. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2023-10-03

Den 5 oktober firar vi Internationella lärardagen. Att utbildning och kunskap är viktiga drivkrafter för samhällsutvecklingen, det är inga nyheter. Men många lärare jobbar på i tysthet och gör ett fantastiskt jobb i att lära ut och inspirera studenterna. Därför vill vi lyfta tre av CBH-skolans alla hängivna lärare, som varje dag på jobbet gör skillnad. För både studenterna och samhället.

Anders Clenander 

Anders Clenander

”Anders, jag fattade det här när jag kom hit idag – men efter din lektion fattar jag ingenting!”

Anders Clenander började undervisa på KTH i Haninge 1995. Han har undervisat på Campus Valhallavägen sedan 2013 och blev programansvarig för Tekniskt basår 2015. Hans roligaste anekdot från livet som lärare kommer från praktiken på Lärarhögskolan.

Vilka ämnen undervisar du i?

Jag undervisar i kemi och matematik på basåret och har laborationer i organisk kemi för högskoleingenjörerna i kemi.

Vad är det bästa med att vara lärare?

Det är nog framför allt den energi man får av studenterna och att möta deras nyfikenhet och vetgirighet.

Vad är den största utmaningen med att vara lärare i dag

Samhällsutvecklingen är snabb idag och det är förstås bra om undervisningen följer den snabba utvecklingen. Men jag tror inte på att helt förkasta det traditionella – katederundervisning kan fortfarande vara bra om det görs med inlevelse och glädje. Nytt är inte per definition bättre än traditionellt och det behövs en balans.

Har du något minne från din lärarbana som du aldrig kommer att glömma?

Under min praktik på Lärarhögskolan utbrast en student i hjärtlig ton efter en av mina lektioner: ”Anders, jag fattade det här när jag kom hit idag – men efter din lektion fattar jag ingenting!”

Katarina Ståhl Kaltea 

Katarina Ståhl Kaltea

”Det bästa är när studenterna verkligen vill förstå och när de lyckas med sina studier.”

Katarina Ståhl Kaltea började som lärare på KTH hösten 2014. ”Tänk att det är snart tio år sedan!” Hon tycker att något av det bästa med läraryrket är att varje lektion är en ny utmaning eftersom det finns så många olika sätt att presentera innehållet på.

Vilka ämnen undervisar du i?

Jag är lärare i matematik och kemi på basåret och i matematik för högskoleingenjörer på kemiteknikprogrammet. Dessutom är jag med på labb på några kemikurser för högskoleingenjörerna.

Vad är det bästa med att vara lärare?

Det är kul att träffa ungdomar och få en inblick i hur de tänker. Varje lektion är en ny utmaning, det finns så många olika sätt att presentera innehållet på. Det bästa är när studenterna verkligen vill förstå och när de lyckas med sina studier.

Vad är den största utmaningen med att vara lärare i dag?

Mycket går snabbare i samhället idag men det är svårt att forcera lärandet. Det tar tid och kräver fokus och arbete. Den största utmaningen är att få studenterna att vilja lära sig, att vilja lägga tid på sina studier. Det är ju så mycket annat som distraherar.

Har du något särskilt minne från din lärarbana som du aldrig kommer att glömma?

En elev jag undervisade i kemi på gymnasiet berättade att hon skulle ha ”mysfredag”. En ”mysfredag” för henne var att hon skulle få ägna hela kvällen åt att läsa kemi och samtidigt lyssna på Tintin på franska! Helt otroligt!

Svante Granqvist

Svante Granqvist

”Det bästa är när jag känner att min undervisning sätter igång tankeprocesser som till sist genererar förståelse.”

Svante Granqvist började undervisa som laboratorieassistent redan 1990, på en kurs i elektroakustik. Kursansvar har han haft sedan 2004. Genom åren har det blivit många kurser i ämnen som elektronik, akustik, signalbehandling, fysik och matematik.

 I vilka ämnen undervisar du?

Just nu en kurs i signaler, sensorer och transformer för högskoleingenjörerna, senare i år matematik och fysik på basåret. Genom åren har det blivit många kurser i elektronik, akustik, signalbehandling, fysik och matematik. Utanför KTH undervisar jag även logopeder om röstinspelning och ljudanalys, och ljudtekniker om signalbehandling.

Vad är det bästa och roligaste med att vara lärare?

Det bästa är när jag känner att min undervisning "tar", att den sätter igång tankeprocesser som till sist genererar förståelse.

Vad är den största utmaningen med att vara lärare i dag?

Att lyfta ämnet jag undervisar i, att det viktiga är den egna förståelsen och förmågan. Betyget och tentan är bara ett mätinstrument, inte ett mål i sig. Hemtentor, online-quizzar och AI genererar frestelser för studenter att ta genvägar som kortsluter lärandet. Det är något man måste man hantera.

Har du något särskilt minne från din lärarbana som du aldrig kommer att glömma?

Ett år var jag tvungen att ge min kurs i elektroakustik på engelska. Där dyker ordet "fjädring" upp som begrepp, men det tog en stund innan jag insåg att "spring" och inte "feather" är rätt ord att använda på engelska. 

Text: Åsa Karsberg

Foto: Jon Lindhe