Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studenter berättar: Erfarenheter av förinspelat videomaterial i undervisningen

Välkommen till ett studentpanelsamtal på temat förinspelade föreläsningar. Studenterna kommer under detta Lunch ‘n’ Learn att reflektera över hur de upplever att undervisningstillfällen anpassats utifrån förinspelad video. De kommer att diskutera erfarenheter, upplägg, verktyg för interaktion och delaktighet som är delar av ett "omvänt klassrum" (flipped classroom). Passet inleds med att Kamilla Andersson, mediepedagog, berättar om en pågående studie inom ämnet.

Tid: On 2022-05-18 kl 12.15 - 13.00

Plats: Online (Zoom)

Språk: svenska

Medverkande: Kamilla, Leah Eriksson, Tomas Nordström, Celine Helgesson Hallström, Eddie Nevander Hellström

Exportera till kalender

Webbinariet ges på svenska och kommer att spelas in.

Studenters upplevelser av användande av video

Det här webbinariet ges i form av en paneldiskussion där studenter diskuterar och utbyter erfarenheter med fokus på förinspelad undervisning och video. Deltagarna kommer möta studenter med olika upplevelser av hur förinspelat material har använts i undervisningen.

Panelen kommer reflektera över:

  • lärares användande av video
  • pedagogiska fördelar med förinspelad video
  • verktyg som använts i syfte att skapa engagemang och interaktivitet.

Webbinariet avslutas med en diskussion med panelen om hur de ser på framtidens utbildningsmiljö.

Detta webbinarium riktar sig till lärare och studenter som vill delta i, eller bidra till, en diskussion i ämnet videorelaterat material.

Paneldeltagare

Leah Eriksson, student.

Tomas Nordström, student.

Celine Helgesson Hallström, student.

Eddie Nevander Hellström, student.

Synkrona digitala föreläsningar kontra inspelade?

Kamilla Andersson kommer inleda med att berätta om en pågående studie inom ämnet som genomförs av DKU (Digital Kursutveckling). Studien handlar om studenters användning av förinspelad video och deras upplevelse av synkrona digitala föreläsningar kontra inspelade. Studiens resultat är tänkt att ge lärare en guide till hur de kan utforma sin digitala undervisning för en ny generation studenter.

Presentatör

Kamilla Andersson
Kamilla Andersson forskningsingenjör kaman@kth.se Profil

Relaterat innehåll

Skapa och hantera video .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-17