Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pedagogik med och för alla. En workshop om jämlik och emancipatorisk undervisning för hållbarhet. Del 1

Del 1 introduktion

A group of teachers looking at the table and writing notes

Välkommen till en introducerande 3-timmars workshop där du får stöd för att utveckla din utbildning på ett sätt som tillåter olika och nya perspektiv, på ett sätt som främjar förändring och som inte utesluter eller diskriminerar.

Tid: On 2022-08-24 kl 13.00 - 16.00

Plats: Lallerstedt

Språk: Engelska

Exportera till kalender

Innehåll och upplägg

Workshopen kommer att hjälpa dig som lärare att arbeta för KTH:s hållbarhetsmål , det som kallas Jämställdhets, mångfald och lika villkor  (JML) och hållbarhets integration och arbetssätt  på KTH och att undervisa "jämställdhets- och mångfaldskänsligt" och icke-diskriminerande (se Etisk policy för KTH ). Under workshopen kommer du att reflektera över mångfald och jämlikhet i utbildningen, hur det har betydelse för hållbarheten och få konkreta idéer för utbildningsutveckling. Workshopen kommer att bidra till att utveckla din pedagogiska portfölj i ditt akademiska CV.

Anmäl dig här

Anmäl dig här

Kontakt

Varmt välkommen!