Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmäl dig till höstens högskolepedagogiska kurser senast 31 maj!

En grupp vuxna som tittar på någon
Publicerad 2024-02-09

Alla kurser i högskolepedagogik utvecklas enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Anmäl dig senast 31 maj 2024 så få du besked om plats före sommaren.

Anmälan är öppen tills kurserna är fullsatta eller t.om. ca. 3 veckor innan kursstart. Första antagningsomgången till kurserna görs i början av juni. Ansök senast 31 maj för att få antagningsbesked innan sommaren. Notera att fortsättningskurserna också är öppna kostnadsfritt för lärare från Karolinska Institutet och Stockholm Universitet.

Stockholm Trio

Inom ramen för universitetsalliansen Stockholm trio samarbetar vi med Centrum för universitetslärarutbildning (CEUL) vid Stockholm Universitet och Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet (KI). Läs mer om Högskolepedagogik med Stockholm trio

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Fortsättningskurser i högskolepedagogik på Stockholm Universitet

Fortsättningskurser i högskolepedagogik på Karolinska Institutet

Välkommen att kontakta oss för att få svar på frågor eller rådgivning kring val av kurs hp-kurser@kth.se

Kursstart och anmälan finns också här i kalendern från Jan 2024